historia

Clinicons historia

Företaget har sedan länge varit involverat i utveckling och produktion av automatiska analysinstrument inom klinisk kemi.

Instrumentutvecklingen initierades av doktorerna Gunnar och Ingemar Jungner. Deras idéer utvecklades under 60-talet av en division inom AGA AB (Autochem Instrument AB), Det första instrumentet, kallat Auto-Chemist, installerades i Sverige år 1968 och sedan fortsatte försäljningen i Europa, Japan och USA. Ett stort laboratorium I USA köpte den sista Auto-chemisten 1979.
1978 tog LKB beslutet att inte satsa på klinisk kemi och sålde därför sina intressen på detta område till Boehringer-Mannheim, ett stort västtyskt reagens- och läkemedelsföretag. Ett fristående företag, med namnet Clinicon, bildades.

Efter ett mellanspel med en engelsk ägare, så föddes New Clinicon hösten 1984 som ett helt nytt svenskägt företag, uppbackat av två stora svenska banker och med bibehållande av många nyckelpersoner från AutoChemists dagar.
Den sista Prisman 1995 stängdes ner i Belfast City Hospital efter närmare 10 års drift.

Nästa instrument, Prisma växte fram ur de tidigare erfarenheterna från AutoChemist. Utvecklingen startade i början av 70-talet. Det första instrumentet installerades vid Centrallasarettet i Västerås 1978. Därefter följde ett antal installationer i Europa och USA.

1975 såldes Autochem Instrument AB till LKB Produkter AB, ett stort svenskt företag med tillverkning av forskningsinstrument. LKB integrerade Prisma i sin division för kliniska instrument (vilken inkluderade den välkända 8600 reaction rate analysatorn).