Produkter > KapSafe™

Påkorkaren KapSafe™

Vanliga frågor

En patentsökt, tyst, snabb och automatiserad återförslutare av de flesta på marknaden existerande provrör. Designad för att placeras i befintlig labmiljö och för optimal åtkomlighet.

Systemet är utformat så att provet efter analys så fort som möjligt återförsluts och skyddas för vidare förvaring. Samt eliminerar de förslitningsskador som ofta kan uppstå vid manuell återförslutning av provrör. Den speciellt framtagna universalkorken, som passar både rör med 13 och 16mm diameter, fylls i behållaren ovanpå KapSafe™.

Behållaren har en kapacitet på 4200 korkar vilket gör att den lätt fylls upp och tillåter kontinuerlig återförslutning utan översyn under en lång tid.
KapSafe™ arbetar med upp till 20 olika racktyper inklusive instrumentspecifika rackar med rör av olika storlekar som är placerade i samma rack.
KapSafe™ kräver minimalt utrymme.

Återförsluter alla standardrör med 13-16mm diameter och 75-115mm höga i upp till 1200st per timme. Dimensionerna är L 60cm B 60cm H 84cm.

Clinicon
Clinicon